logainm.ie focal.ie ainm.ie dúchas.ie scéalta nua/news · FIONTAR
CUARDACHSEARCH
Scríobh logainm i nGaeilge nó i mBéarla
Conas cuardach a dhéanamh »
Type a placename in Irish or English
How to search »
Cuir eolas ar logainmneacha na hÉireann lenár léarscáil idirghníomhach » Explore Ireland's placenames with our interactive map »
BRABHSÁIL DE RÉIR CONTAEBROWSE BY COUNTY
Dún na nGall/Donegal Doire/Derry Aontroim/Antrim Tír Eoghain/Tyrone An Dún/Down Ard Mhacha/Armagh Fear Manach/Fermanagh Muineachán/Monaghan An Cabhán/Cavan Liatroim/Leitrim Sligeach/Sligo Ros Comáin/Roscommon An Longfort/Longford An Mhí/Meath An Iarmhí/Westmeath Lú/Louth Baile Átha Cliath/Dublin Uíbh Fhailí/Offaly Cill Dara/Kildare Laois/Laois Cill Mhantáin/Wicklow Ceatharlach/Carlow Loch Garman/Wexford Cill Chainnigh/Kilkenny Tiobraid Árann/Tipperary Port Láirge/Waterford Maigh Eo/Mayo Gaillimh/Galway An Clár/Clare Luimneach/Limerick Ciarraí/Kerry Corcaigh/Cork
Buaiteoir Catagóire Gradaim ríomh-Rialtais na hÉireann 2011/Category Winner Irish eGovernment Awards 2011 An Séala Eorpach Teanga 2010/European Language Label 2010
FáilteWelcome
Bunachar Logainmneacha na hÉireann, arna fhorbairt ag Fiontar (DCU) i bpáirt leis an mBrainse Logainmneacha (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta). Placenames Database of Ireland, developed by Fiontar (DCU) and The Placenames Branch (Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht).
FógraAnnouncement

Is féidir clárú anois anseo do chomhdháil bhliantúil agus imeacht oiliúna BISA a bheidh ar siúl i mBaile Átha Cliath ar an 16/17 Bealtaine. Cúis áthais do BISA a bheith ag obair i gcomhar le Fiontar Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i mbliana leis an gcomhdháil a eagrú.

Tabharfaidh an chomhdháil aghaidh ar théamaí agus ar dhúshláin atá comónta dúinn. Ceann díobh ná an chaoi nuálach spreagúil ina mbaintear úsáid as an Idirlíon chun deis a thabhairt do dhaoine teacht ar an ábhar luachmhar atá á gcaomhnú i gcartlanna fuaime in Éirinn agus sa Bhreatain. Tá dréachtchlár ar fáil anseo.

Meastar go coitianta gur uirlis éifeachtach é an tIdirlíon chun cur le rochtain an phobail ar na haircíví fuaime sin, ach ní léir i gcónaí cén cur chuige is fearr.

€30/£25 táille chlárúcháin na comhdhála (baill chláraithe BISA) nó €36/£30 (daoine nach baill iad), lón agus sólaistí san áireamh. Is féidir íoc ar an lá. Cláraigh don chomhdháil inniu. Fearaimid fáilte romhat go Baile Átha Cliath!

Tá an Brainse Logainmneacha, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ag tacú leis an gcomhdháil seo.

Registration is now open for BISA’s annual conference and training event which is taking place in Dublin on 16th and 17th May. This year, BISA is delighted to be teaming up with Fiontar, Dublin City University who are generously hosting the conference.

The conference will explore common themes and challenges. A theme of this year’s event is looking at how the Internet is being used in new and exciting ways to broaden use and appreciation of the wonderful sound archives being preserved in Ireland and Britain. A draft-programme is available here.

Though most are agreed that the Internet is the best way to broaden access to sound archives, it is not always clear as to how best to do this.

Registration fee for the conference, payable on the day, is €30/£25 (registered BISA members) or €36/£30 (non-members) and includes lunch and refreshments. Register today, and we look forward to welcoming you to Dublin!

The Placenames Branch, the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht is supporting this conference.

Inneachar reatha an bhunachairCurrent database contents 61,098 baile fearainntownlands 23,843 sráidstreets 3,493 toghroinnelectoral districts 3,106 mionghnéminor features 2,569 paróiste dlícivil parishes 2,259 ionad daonrapopulation centres 1,768 loch nó lochalakes 1,126 oileán nó oileánraislands and archipelagos 959 abhainnrivers 847 bailetowns 800 carraig nó carraigeacharocks 620 cnoc nó cnoichills 547 sliabh nó sliabhraonmountains and mountain ranges 507 droicheadbridges 345 barúntachtbaronies 312 tobarwells 247 séadchomharthamonuments 237 fo-bhailesub-townlands 221 teachhouses 215 láthair eaglastaecclesiastical sites 196 gné shaorga man-made features 191 bays 181 trástrands 178 rinnpoints, tips 176 gnéfeatures 174 ceann tírepromontories 162 reiliggraveyards, cemetaries, burial grounds 141 sráidbhailevillages 131 crosbhótharcrossroads 122 sruthánstreams 118 caisleáncastles 114 coillwoods 112 imfhálúenclosures 111 gleannvalleys 109 góilíncreeks 106 dúichelocalities 92 páircfields 83 bótharroads 77 aill nó ailltecliffs 62 cuanharbours 61 bearnaspasses 42 quays, piers, wharves 40 carncairns 38 portachbogs 32 contaecounties 29 easwaterfalls 28 inbhearestuaries 27 gráighamlets 25 caol, sundachannels, sounds 25 pollholes 23 uaimh nó uaimheannacaves, souterrains 19 gallán nó galláinstanding stones 17 tuamatombs 16 comcoombs 12 loghollows 10 canáilcanals 10 dumhach nó dumhchasandhills 82 aonad geografach eileother geographical units